Uncategorized

O mne

Rado Repický (1984) je pomerne čerstvým absolventom Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach. Narodil sa v Michalovciach a v Košiciach ostal pracovať ako slobodný umelec a pedagóg na Škole…Read More